Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

Monthly Archives: Sierpień 2017

      PRZEDMIOT – TYTUŁ – WYDAWNICTWO
 1. j. polski – Opisać świat 3 –  Nowa Era
 2. j. niemiecki – Magnet smart 3 lub 4 – LektorKlett
 3. historia – Podróże w czasie 3 –  GWO
 4. matematyka –  Matematyka z plusem 3 –  GWO
 5. fizyka –  Świat fizyki 3 – WSiP
 6. geografia – Bliżej geografii 3 – WSiP
 7. biologia – Ciekawa biologia 3 –  WSiP
 8. chemia –  Chemia Nowej Ery 3 –  Nowa Era
 9. informatyka –  Z nowym bitem cz. II –  Migra
 10. EDB –  Żyję i działam bezpiecznie –… Continue reading
      PRZEDMIOT –  TYTUŁ –  WYDAWNICTWO
 1. j. polski – Opisać świat 2 – Nowa Era
 2. j. niemiecki – Magnet smart 2 lub 3 – LektorKlett
 3. j. angielski – Smart time 2 lub 3 – Egis
 4. historia –  Podróże w czasie 2 –  GWO
 5. matematyka –  Matematyka z plusem 2 –  GWO
 6. fizyka –  Świat fizyki 2 –  WSiP
 7. geografia –  Bliżej geografii 2 –  WSiP
 8. biologia –  Ciekawa biologia 2 –  WSiP
 9. chemia –  Chemia Nowej Ery 2 –  Nowa Era
 10. informatyka –  … Continue reading
   PRZEDMIOT –  TYTUŁ –  WYDAWNICTWO
 1. j. polski – Między nami – GWO
 2. j. angielski – English Plus Option – Oxford
 3. j. niemiecki – Magnet smart 1 lub 2 – LektorKlett
 4. historia –  Podróże w czasie. Historia 7 –  GWO
 5. matematyka –  Matematyka z plusem –  GWO
 6. fizyka –  Świat fizyki –  WSiP
 7. chemia –  Chemia Nowej Ery –  Nowa Era
 8. biologia –  Puls życia –  Nowa Era
 9. geografia –  Geografia 7 –  Operon
 10. plastyka –  Do dzieła! 7 –  Nowa Era
 11. informatyka… Continue reading
   PRZEDMIOT –  TYTUŁ –  WYDAWNICTWO
 1. j. polski – Między nami – GWO
 2. j. angielski – Step plus – Oxford
 3. j. niemiecki – Wir smart – LektorKlett
 4. historia –  Podróże w czasie. Historia 4 –  GWO
 5. matematyka –  Matematyka z plusem 4 –  GWO
 6. przyroda –  Przyroda kl. 4 –  WSiP
 7. muzyka –  Lekcja muzyki 4 –  Nowa Era
 8. technika –  Jak to działa –  Nowa Era
 9. plastyka –  Do dzieła! 4 –  Nowa Era
 10. informatyka –  Teraz bajty –  Migra
   PRZEDMIOT –  TYTUŁ –  WYDAWNICTWO
 1. edukacja wczesnoszkolna –  Elementarz odkrywców 1 –  Nowa Era
 2. j. angielski – Explore Treetops – Oxford

 

 

 

ZASADY WYPOŻYCZANIA UCZNIOM PODRĘCZNIKÓW ZAKUPIONYCH ZE ŚRODKÓW MEN

 

 1. Podręczniki/materiały edukacyjne wypożyczane są nieodpłatnie.
 2. Podręczniki/materiały edukacyjne wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.
 3. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest zwrócić wszystkie wypożyczone podręczniki/materiały edukacyjne.
 4. Materiały ćwiczeniowe w wersji papierowej udostępniane są bez obowiązku zwrotu.
 5. Komplet podręczników/materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych odbiera dla ucznia rodzic/opiekun prawny. Odbiór potwierdza podpisem.
 6. Podręczniki/materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do języków obcych nowożytnych przekazywane są po ustaleniu poziomu zaawansowania. Odbiór potwierdza uczeń w obecności wychowawcy.
 7. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest do dbania o estetykę wypożyczonych materiałów.
 8. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i… Continue reading