Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

Dokumenty

 

ZASADY WYPOŻYCZANIA UCZNIOM PODRĘCZNIKÓW ZAKUPIONYCH ZE ŚRODKÓW MEN

 

 1. Podręczniki/materiały edukacyjne wypożyczane są nieodpłatnie.
 2. Podręczniki/materiały edukacyjne wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.
 3. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest zwrócić wszystkie wypożyczone podręczniki/materiały edukacyjne.
 4. Materiały ćwiczeniowe w wersji papierowej udostępniane są bez obowiązku zwrotu.
 5. Komplet podręczników/materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych odbiera dla ucznia rodzic/opiekun prawny. Odbiór potwierdza podpisem.
 6. Podręczniki/materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do języków obcych nowożytnych przekazywane są po ustaleniu poziomu zaawansowania. Odbiór potwierdza uczeń w obecności wychowawcy.
 7. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest do dbania o estetykę wypożyczonych materiałów.
 8. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i… Continue reading

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność szkoły oraz uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych, a także zadania nauczyciela bibliotekarza.
 2. Biblioteka jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 3. Zadania biblioteki szkolnej:
 4. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz dokumentów pracy szkoły;
 5. organizowanie warsztatu informacyjnego;
 6. uczestniczenie w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, współpraca z nauczycielami, wychowawcami w zakresie ich realizacji;
 7. kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki, świadomego wyszukiwania,… Continue reading

1. Strona internetowa http://biblioteka21.szczecin.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w tzw. plikach cookies.

2. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej, w szczególności: aparacie telefonicznym, smartfonie, modemie, dekoderze telewizyjnym, komputerze osobistym, laptopie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Mechanizmy cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych z urządzenia użytkownika strony internetowej. 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu poprawnej konfiguracji strony internetowej, w szczególności do:… Continue reading